Invalidske kvote

Tudi vaše podjetje še vedno plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?

Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

  • ima zaposleno predpisano število invalidov ali
  • plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
več informacij (na https://www.srips-rs.si/sl/zaposlovanje-invalidov/kvota)

 

Kako izračunamo kvoto?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

(povezava na pripomoček)

 

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar v letu 2024 znaša 857,77 EUR.

 

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka in s tem prihranite?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem MODEX IC d.o.o. kot nadomestno izpolnitev kvote.

Več informacij o nadomestni izpolnitvi kvote >

 

Kakšno je tveganje?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

 

Kaj pridobite?

  1. Socialna odgovornost: Sodelovanje z invalidskim podjetjem je močan izraz socialne odgovornosti vašega podjetja. Zaposlitev oseb s posebnimi potrebami pomeni, da aktivno prispevate k vključevanju in enakopravnemu položaju invalidov v družbi.
  2. Izpolnitev zakonskih zahtev: V mnogih državah obstajajo zakonske zahteve glede zaposlovanja invalidov. S sodelovanjem z nami lahko enostavno in učinkovito izpolnite te kvote ter se izognete morebitnim nepotrebnim stroškom.
  3. Kakovostne storitve: Naše invalidsko podjetje se lahko pohvali z visoko kakovostnimi storitvami. Ne glede na to, da gre za proizvodnjo, storitve ali druge dejavnosti, zagotavljamo strokovno opravljeno delo in zadovoljstvo strank.
  4. Inovativni pristop: Pogosto se izkaže, da invalidska podjetja prinašajo sveže ideje in inovativne pristope. Naši zaposleni prinašajo edinstvene perspektive in sposobnosti, ki lahko obogatijo vašo ekipo in pripomorejo k ustvarjanju novih rešitev.
  5. Povečanje ugleda podjetja: Sodelovanje z invalidskim podjetjem lahko izboljša ugled vaše organizacije. Javna podpora invalidskim podjetjem lahko odraža vašo zavezanost inkluzivnosti in skrbi za skupnost.
  6. Partnerstvo za dolgoročno sodelovanje: Z nami lahko gradite trajnostno partnerstvo. Kot invalidsko podjetje si prizadevamo za dolgoročno in stabilno sodelovanje ter smo prilagodljivi glede vaših potreb in zahtev.

Sodelovanje z nami ni le obveza, temveč priložnost za gradnjo boljšega in bolj vključujočega poslovnega okolja. Prepričan sem, da bomo skupaj lahko dosegli pozitivne rezultate in soustvarjali družbo, kjer ima vsakdo priložnost za uspeh.

Kvote lahko izkoristite pri nas v TISKARNI, ŠIVALNICI DELOVNIH OBLAČIL, VEZILNICI TEKSTILA ALI OGLAŠEVANJU.

Pošljite povpraševanje

Sedež podjetja
MODEX d.o.o.
Mestinje 13D
3241 Podplat

040 805 801